Yswiriant Busnes

Gydag 21 o flynyddoedd o brofiad o weithio gydag amrywiaeth o fusnesau, mae modd i ni yn   Tarian nodi'r risgiau unigryw sy'n berthnasol i wahanol sectorau, yn ogystal â sefydliadau unigol, er mwyn creu polisi Yswiriant Busnes sy'n cynnig y diogelwch cywir.

Efallai bod gofyn i sefydliadau sy'n delio gyda'r cyhoedd megis theatrau, safleoedd hamdden a chlybiau chwaraeon ddelio gyda mwy o gyfleoedd atebolrwydd cyhoeddus nag argraffwyr er enghraifft, a byddai gwestai, tafarndai a bwytai yn cael eu heffeithio'n fawr pe byddent yn colli eu trwydded neu'n cael tân yn eu cegin.

Mae modd i bolisi Yswiriant Busnes gael ei addasu i ofynion eich busnes, gan gynnwys y sicrwydd mwyaf perthnasol yn unig.  Os byddwch yn gweithredu o'ch safle eich hun, mae modd i Yswiriant Eiddo Busnes gynnwys yr adeilad.  Gall offer hanfodol gael ei ddisodli neu ei drwsio os bydd yn cael ei ddifrodi, yn cael ei ddwyn neu os bydd yn torri, gyda chymorth Yswiriant Offer Busnes.  Mae Atebolrwydd Cyhoeddus yn hollbwysig ar gyfer unrhyw fusnes sy'n rhyngweithio gydag aelodau'r cyhoedd, ac mae Atebolrwydd Cyflogwr yn hanfodol ar gyfer unrhyw sefydliad sy'n cyflogi staff, beth bynnag fo maint ei weithlu.

Os ydych yn cynnig gwasanaeth proffesiynol neu gynghori, mae modd i Yswiriant Indemniad Proffesiynol gynnwys unrhyw gostau cyfreithiol ac amddiffyn, yn ogystal ag unrhyw iawndal, os gwneir hawliad yn eich erbyn am unrhyw gyngor yr ydych wedi'i roi ac sydd wedi arwain at golled ariannol.

Dyma rai enghreifftiau yn unig o'r sicrwydd pwysig y mae modd i ni ei gynnwys yn eich polisi – asesir pob busnes yn unigol er mwyn sicrhau bod yr holl sicrwydd angenrheidiol yn ei le.

Gwnes i eu hargymell i'm merch ac mae'r ddwy ohonom yn gwsmeriaid hapus Tarian erbyn hyn

Ms S Roberts